תל אביב, ישראל 0544-765-075 info@yesh-computers.co.il
תל אביב, ישראל 
0544-765-075
info@yesh-computers.co.il
 
 

מדפסת לייזר צבעונית אלחוטית משולבת של זירוקס

enter המדפסת הזו היא מדפסת צבע רב-תכליתית קומפקטית ומיועדת למשרדים קטנים

source site ולסביבה שבה מהירות, קישוריות Wi-Fi וקלות שימוש הן בסדר עדיפויות עליון.

follow site  

enter site

עם הדפסה יעילה, העתקה, סריקה, פקס ודואר אלקטרוני במכשיר אחד,

אתם יכולים לבצע את העבודה במהירות וביעילות מירבית.